Subsidies

In Nederland bestaan er regels voor van alles en nog wat. Doe daar uw voordeel mee.

 

Een deel van de winst zit hem in het tijdig en volledig invullen van allerlei formulieren en het voldoen aan de regels.

Voor van alles en nog wat bestaan er stimuleringsfondsen en subsidieregelingen. De kunst is om hierin uw weg te vinden en om er als een van de eersten bij te zijn om in te schrijven.

Dat hoeft u niet allemaal zelf te doen.  In onder meer de vakbladen worden deze regelingen aangekondigd. En anders kunt u bij uw brancheorganisatie of het betreffende ministerie meer informatie krijgen.

 

Een andere optie is zelf op zoek gaan een regeling die past bij uw product of de innovatie die u gaat ontwikkelen.

 

Het is begrijpelijk dat u zelf niet altijd de tijd en de moeite ervoor over heeft om dat allemaal uit te zoeken. Hart voor regelen kan actief voor u op zoek gaan.

 

Voorop lopen kan geld opleveren!

 

En zit u eenmaal in het traject, dan nog heeft u een lange adem nodig. Er moeten veel formulieren worden ingevuld en alles moet worden verantwoord. Tijdslimieten moeten worden bewaakt. Extra informatie moet worden aangeleverd en ga zo maar door.

 

Veel mensen geven het halverwege op omdat zij gedemotiveerd worden door alle rompslomp. Zij zien door de bomen het bos niet meer en richten zich liever op de zaken die concreet actie vragen en die op korte termijn zeker resultaat zullen opleveren.

 

Subsidie aanvragen vraagt veel werk

Juist dan kan ik u van dienst zijn door:

  • het invullen van de formulieren voor u te regelen,
  • de gevraagde stukken op te zoeken en aan te leveren,
  • een tijdschema te maken voor de te nemen acties,
  • de acties voor u te bewaken,
  • contacten te leggen met beslissers,
  • aanvullende informatie op te zoeken,
  • heldere en duidelijke verslaglegging.

 

Op de lange weg naar subsidie kan Hart voor regelen uw leidraad en helpende hand zijn.

Neem contact op, om te bespreken wat er voor uw onderneming mogelijk is!