Businessplan juni 2012

Sterke punten:

Sterk: authentiek, persoonlijkheid, krachtig in verwoorden, gericht op mensen, stressbestendig, creatief

Kansen: groot netwerk, snel, accuraat, breed inzetbaar, tijdsbeeld, samenwerking zoeken

 

Groei:

2011: beginnen in het klein, opbouwen netwerk. Resultaat: √  gelukt

Eerste helft 2012: Maximaal 20 uur per week.  Bij voorkeur op locatie. Resultaat: deels gelukt

Tweede helft 2012: uitbreiden naar 30 uur per week.

Lange klussen = meer dan 5 dagen bedragen meer dan 25% van tijdsbesteding. 80% op locatie.

2013: 32 tot 40 uur per week , inclusief vergaderingen/bijeenkomsten.

 

Activiteiten

  1. Managementadviezen voor kleine organisaties en eenmansbedrijven:
    schrijven bedrijfshandboek, pr-materialen, redigeren uitingen, hrm-gesprekken, duurzaam ondernemen (energie, materialen, recycling, lunches etc.)
  2. Administratie, secretariële ondersteuning voor specifieke projecten, en/of beginnende ondernemers.
  3. Samenwerking zoeken voor eenmanszaken op het gebied van scholing, reclame, gebruik materialen en gereedschappen etc.
  4. Organiseren van evenementen, lezingen, cursussen voor interne en externe relaties.
  5. Begeleiding en coaching van jongeren/leerlingen bij maken en plannen van huiswerk, opdrachten, scripties etc.
  6. Begeleiding en coaching van jongeren met leerachterstand, leermoeilijkheden, thuisproblemen, gezondheidsproblemen en overige sociale problemen.
  7. Verzorgen van pr-activiteiten voor landgoederen, landhuizen of ‘groene’ verenigingen, bijvoorbeeld open dagen, openstelling, fairs, kunstenaarsbijeenkomsten, lezingen en cursussen, uitingen op sociale media en reguliere media. Tevens deelname aan beurzen en evenementen, regelen van horeca en beveiliging.  Het regelen en controleren van NSW-aanvragen, groene subsidie en dergelijke.
  8. Ruimte, werk en ontwikkelingskansen bieden aan mensen in mijn omgeving.

 

Missie

Door mee te werken binnen een organisatie kan ik van binnenuit de kansen benoemen en benutten, waardoor een organisatie zichzelf kan verbeteren en duurzamer kan functioneren met een brede kijk op de persoonlijke talenten van de medewerkers. De uitstraling en het functioneren van een organisatie op een hoger peil brengen door inbreng van mijn kernkwaliteiten en zo een voorbeeld zijn voor de medewerkers voor extra inzet en samenhang van de hele ploeg.

 

Begeleiding van jongeren en andere mensen bij het functioneren binnen de door de omgeving gestelde eisen en voorwaarden, en daarbij specifiek gebruik maken en tot bloei laten komen van persoonlijke talenten en mogelijkheden van deze personen. Dit door een beroep te doen op de eigen creativiteit en de (onbekende) kwaliteiten.

 

Doel:

Voor zoveel mogelijk relaties acuut op een breed terrein inzetbaar zijn, waarbij persoonlijke, creatieve en maatschappelijke talenten tot ontplooiing komen. Duurzaam = oog hebben voor medewerkers en het ruimte geven aan hun kernkwaliteiten, zo veel mogelijk effectiviteit met zo min mogelijk verbruik van materialen en energie, eventueel gericht op recycling, hoge kwaliteit en eigen uitstraling van organisatie. Voor mezelf daarbij eigen, afgebakende plaats binnen of naast de organisatie.

 

Motto:

Met mijn passie voor regelen, wil ik anderen vooruit helpen, op een duurzame manier.